Mình ở quận 9, kiếm cái món bloodworm (lăng quăng đỏ, còn tươi hoặc đông lạnh cũng được) cho lũ cá mà không biết nơi nào bán hết! Bạn nào biết chỉ giúp mình với, ở quận 9 hoặc thủ đức cũng được! Hình con đó đây nè! Cám ơn các bạn nhiều lắm nha!