Mình ở quận 9, mà không biết chỗ mua bloodworm (lăng quăng đỏ, còn tươi hoặc đông lạnh cũng được). Bạn nào biết chỗ nào ở quận 9 hay thủ đức có bán thì chỉ giúp mình với! Cám ơn các bạn! Hình con đó đây nè!