bác nào bik dịch vụ chuyển chim sang mỹ ko e muốn chuyển 4 e chào mào bác nào giúp e với hjx