ae nào biết cách trị ké chậu hết hoàn toàn thì chỉ mình với.....có 1 e đang bị ké vì nhốt trên nền xi măng hic...