Mấy bác cho hỏi mình ở HCM muốn mua trứng bobo đống hộp về ấp cho nở rùi cho cá betta con ăn mà k biết giá của nó bao nhiêu(SV nên kinh phí hơi eo hẹp)?
À với lại nhà mình có trùng giấm hơi bị nhiều cho cá beta con ăn nhưng hình như cá chết rất nhiều có ai nuôi beta con bằng trùng giấm chưa có ai bị vậy k?