Mình ở HN, cần 1 Cubic20 và ít lũa cành Set cho bể này. Bạn nào có nhượng cho mình nhé. Tks!