mình có đọc trên một số diễn đàn thấy một loại thức ăn dành cho tôm bột nhãn hiệu tomboy TBO 1kg giá 35k để cho betta bột ăn .Loại này bán ở quận tân bình xa quá cho mình hỏi gần đây có chỗ nào bán k ( trong trung tấm TP ). Ngoài ra cho mình hỏi cá 3 ngày tuổi có thể ăn bobo dc chưa

THank