Em có 1 con gà TC của bạn mới cho.lúc trước phong độ lắm nhung ma ban em nghỉ choi gà nên con gà bị tuột dốc.nhìn bề ngoài thi được lắm chỉ co điều lông đuôi bi lệch sang bên phải một tí làm sao cho nó lấy lại vẽ đẹp như ngày xưa mong anh em chỉ giáo!