ae chém nhiệt tình nhé! e cũng mới chơi chào mào, mong ae chỉ giáo thêm.
http://youtu.be/_OuZti2DdNg
http://youtu.be/V505v9sV1_E