Ơ các bác ơi cho em hỏi tý, sao mấy hôm nay em post reply của các bài viết lên thì đều nhận được thông báo "Bài viết của bạn sẽ được ban quản trị kiểm tra trước khi đăng lên diễn đàn" (đại loại như thế, có thể từ ngữ hơi khác), vậy mà hôm sau vào lại Topic đó thì chả thấy bài của mình đâu cả ???
Tại sao thế Yum Yum ới !