cần bán một gốc lũa ghép bonsai giá 500k .
liên hệ 0909911159 (ĐẠT)giao tân nơi trong sài gòn
cao 45 rộng 50