các bác ơi giúp em. tại sao chim chào mào của em buổi sáng thì bình thường. sao chiều nay nó bỗng nhiên bỏ ăn. miệng thì vàng bệch ra. lông lá j` xù hết, đi ngoài lỏng . k biết là do lạnh hay bị j nữa.