Chào anh em.
Tôi đang sắp sửa nuôi gà tre, đang vào diễn đàn tìm hiểu kinh nghiệm nuôi, thấy có một số từ ngữ về các giai đoạn phát triển của gà như:

1. Gà thay lông máu.
2. Gà nọc.
3. Thay lông đầu mùa.
....

Nhờ mọi người giải nghĩa các từ trên và cho biết các giai đoạn phát triển của gà theo từng thời kỳ.

Cảm ơn mọi người nhiều.