Các bác cho E hỏi: E cũng có cái avi nhỏ, đang nuôi chào mào, E đang tính nuôi thêm 1 Chòe lửa. Nuôi thêm chòe lửa vào avi được không các bác? về thức ăn của chúng ra sao?
Thanks