đổi 1 em sắc nhật trống trưởng thành (màu vàng trắng) chuyên zú 7 màu lấy 2 sắc tơ . Jun ở GV , fone 01202927737 bạn nào có nhu cầu đổi thì qua jun nhé .
P/s: Lý do đổi vì nhà 2 trống 1 mái đạp em mái xác xơ >"<, chim nhà jun khỏe nên đừng đổi sắc tơ "gật gà gật gù" cho jun nhé .Thanks