là nhà e có e cu nuôi mùa này là mùa thứ hai, gáy cả ngày cũng khá dạn người và e cũng có đọc nhũng bài viết để huấn luyện, nhung khi e đứng gần xác lồng thì gù tay và gáy thì nó cứ đứng một chỗ hoạc nhảy, nhưng đứng xa khoảng 5 tất thì khác nghe một e khác gáy là e chỉ cần gù tay là nó gù! nhưng e muốn là các A giúp e huấn luyện sau e tới nó xong vào đá e như những e cu mồi ak!
và e cũng có câu hỏi là tuổi thọ của một e chim cu gáy là bao lâu ak? vì Ô dượng có một con nuôi lâu lắm hỏi nó bao lâu thì dượng nói là nuôi từ khi ô học lớp 8 lớn tới giờ là ô 49 tuổi ak! thank các A cho e ý kiến ạ!