NATAXA QUÁ nhà có một mớ đang cần cho đi bớt vài ba chú mà quá xa .....
Up dùm bạn vậy thôi....