Mình mới chơi cá beta nhờ các a e chỉ cách mua mồi và có nên để rong thêm cho mát ko? Để trống tội nghịp e nó quá. tks