ai chỉ cho em cách làm bàn bằng khung sắt rồi ốp gỗ ngoài với???.
e tìm hoài chả thấy