như mình đã nói tiêu đề chú két nhà mình bị thúi móng cách trị làm sao nó còn biếng ăn đi phân loãng màu xanh đậm trông yếu lắm giup mình với