e định làm chân bể bằng inox có được không?đủ chắc ko? bể 70