như tiêu đề , bác nào có thì pm cho e hoặc biết chỗ chỉ cho e cám ơn các bác !

---------- Bài viết thêm vào lúc 10:21 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 10:20 AM ----------


e xin bổ xung thêm là tép sula chân trắng ạ