Em này mình mua được 2 tháng,đã hót khi có người,em nó cũng để cho mình chụp ảnh đây.Các bác đánh giá qua tướng mạo giúp e cái nhé.


Để dưới đất cũng hót bắt cô trói cột rồi

Clip tắm


Còn đây là file ghi âm lúc e nó 1 tháng (vắng người)
http://www.goear.com/listen/c2e62fa/khuou-mr-ha