mình có con cm non mới 1 tháng tuổi mà đã ra 1 chiếc lông màu đỏ ở má.sau đó không thấy nó ra nữa. nhờ cá bác nhận xét xem nó tn? trống hay mái?...........