Em tìm hiểu thì thấy có 3 loại thức ăn cho cá bột trong đó em dùng 1 loại là Sakura viên nhỏ đen đang form cho cá bột ăn không nhả và 2 loại còn lại là XO JUNIOR REDSYN ( Chuyên la hán bột - nhỏ ) Và JBL NovoFlower Mini: http://www.sinhcanhviet.com/thuc-an-...oduct/334.html. Theo các bác nên dùng loại nào trong 3 loại trên ? Em dùng Sakura vẫn bình thường nhưng em muốn tốt hơn cho cá bột. JBL thấy nhiều bác nói cho cá ăn thỉnh thoảng hay nhà?. Mong các bác tư vấn!