khuyên của tôi đang dùng cám thúy tuấn bây h muốn sang tuấn cóng thì mọi ng cho ? xem làm thế nào để tốt cho chim..................................................