mới tậu 1 em giá 5 tr khoảng 15cm , không biết có bị nhầm hàng ko nữa , chíp và giấy đầy đủ ,