mình cần mua 1 con hồng vỹ mỏ vịt size khoang 8cm...mình ỡ cao lanh nếu ở xa ban gởi cho mình trả tiền xe luôn