Các Bác cho em hỏi đá ong đen và tiger có làm tăng ph? nếu tăng thì có nhiều không?