Chẳng là hôm vừa rồi Mình có việc phải về quê ngoại mấy hôm, khi đi đã nhờ trông nhà cẩn thận thế mà bị bọn đạo tặc nó tấn công mất 1 E Mi và 2 E Cu gáy.