Thân chào các bạn!

Mình đang cần gấp lồng tre, có thể tháo ráp được, để đem đi máy bay.
Nhờ các bạn tư vấn dùm chổ mua.

Đang cần phải có vào ngày mai, không biết kịp không.

HCM
Vui lòng liên hệ Hòa 0916361177

Thanks