em vừa mua được 2 con cm bổi. 1 con tách đỏ, đít đỏ và 1 con má trắng, đít đang đỏ. em nhốt 2 con chung 1 lồng để ép bổi. vậy em muốn hỏi các bác ép 2 con trong 1 lồng có được không? em định bao giờ nó thuần mới tách riêng nó ra như vậy được không? mong tin các bác