bác nào biết chỗ dợt CM ở quanh khu vực Đền Hùng or Việt Trì thì chỉ dùm minh vs nhé