Mình cần mua lọc tràn trên cho bể 70cm ( dài 60cm ) là tốt nhất và máng đèn đơn. Bạn nào dư dùng thì để lại cho mình nhé.Many thanks.
SĐT: 091 450 3636