Cho em nước đen có tác dụng như thế nào đối với tép?và mình có thể tự làm nước đen được không?cám ơn mọi người đã đọc bài.