cho em hỏi gà cựa có cần phải tìm những con có vảy đẹp, quí thì mới đá ăn hay ko? như e thấy gà mỹ vãy chân nhìn loạn xạ mà đá như phim hongkong.....mong các bro chỉ bảo..