Chào cả nhà.

Anh em nào có thừa cái lồng nuôi chào mào mà không sử dụng đến xin để lại cho tôi. Loại bình thường thôi nha.

Thanks