CÁ CHIM CỜ TAI THỎ(HENIOCHUS CHRYSOSTOMUS)

Thumb resize.

Thumb resize.

Thumb resize.

Trong đại dương ở những vùng có nhiều san hô, thường thấy chúng bơi chung với cá Chim cờ mặt khỉ. Cá nhỏ thường tìm thấy ở chỗ nước cạn khoảng 1m xung quanh dãy san hô, cá lớn ở sâu hơn, khoảng 14m.
Dòng họ: Chaetodontidae
Tên thường gọi: Pennant Bannerfish, Horned Bannerfish
Phân bổ: Ấn độ dương và Thái Bình Dương
Kích thước: 15 cm
Thức ăn: Ăn tạp.
Nhiệt độ: 24 - 26 độ C
pH: 8,4
Độ mặn: 1.023 - 1.027
GHT Sưu tập Miễn bình luận