chào anh em, mình mới tham gia diễn đàn này, mong dc giao lưu với anh em gần xa về gà và nhất là các bạn ở biên hoà đồng nai
thân !