Tình hình là lũa vẫn còn.
Em cần bán lũa bonsai dùng cho bể 45cm.
Hôm trươc đi khuân về xong thấy ko hợp và lại qua bác Cảnh kiếm được it lũa khác nên ko dùng Bác nào cần thì sms: 0975834391
Ảnh đây ạ: Mua 350k bây giờ em bán 250kHoặc ai có bể 60cm cũ giao lưu cũng được.