đang set bể mới mà thiếu cây quá, ai có hoặc chuẩn bị tỉa bể cho em xin 1 ít nhé
thanks
huy 0988904024