Nhà Còn 2 Cặp Gà Muốn Bán :

Show :

1. Điều Dâu Râu 4 tháng rưỡi toàn thân lông ống bó đuôi chưa rụng hết lông gà con : 500k


2. Điều trích lỗ 8 tháng cựa tịt size mini : 600k3. Mái Nhạn Trích Râu lứa 2 : 400k


4. Mái Khét Trích Ức Vảy cá lứa 2 : 300k


Giá tất cả 4 em : 1 Triệu 600 k

Liên Hệ : 0915 53 63 64 ( Thoại )

Biên Hòa - Đồng Nai
Gần Ga Hố Nai 2