Nhờ các bác chỉ giúp dùm,con mồi của em đang chơi ngon lành tự nhiên vừa rồi nó bị tắt tiếng,gáy,gù gì cũng không ra hơi.em cũng đã nhét tỏi rồi mà cũng không hết.Có bác nào còn kinh nghiệm nào khác xin chỉ giúp.xin cảm ơn các bác trước!