Em là con gái nhưng rất thích nuôi cá nhà em co' nuôi 2 con La hán, 1 bầy 3 đuôi và 1 cặp ông tiên.Qua trang web thấy có mấy cái bể thủy sinh đẹp quá nên tính setup 1 bể nho nhỏ để xem chơi nhưng không bít có mắc không ? Hồ khoảng 60cm là được rồi...Mấy bro cho em bít gái dùm nha,mắc công con gái ra ngoài mua không bít gì nên sợ bị hố giá...MẤy huynh khỏi tính tiền hồ và chacn6 hồ,chỉ tính tiền làm nền bể,máy lọc,CO2.cây thủy sinh ,đèn thui nha.Mong sự giúp đõ của mọi người..............