cho mình hỏi có ban nào nuoi chim ccl đá ko vậy. mình giao lưu một tí nha.