ae điện biên có chơi khuyên ko nhỉ? hay là chúng m lập 1 hôi để đi dợt khuyên nhể?
anh em cho ý kiến đi