Bộ sưu Tầm Cá Dĩa...

Thảo luận trong 'CÁ ĐĨA - DISCUS' bắt đầu bởi Bii, 11/12/07.

 1. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6503.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6408.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6457.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6398.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6520.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DSCN6720.jpg[/IMGO]
  [imgo]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DucBong.jpg[/imgo]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/3mau.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/XanhBong.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/DiaVang.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/XanhDo.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/XanhDuc.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://i90.photobucket.com/albums/k267/assscrew28/cas/XanhDuc2.jpg[/IMGO]
   
 2. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/1.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/3.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/4.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/5.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/6.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/7.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/8.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/9.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/10.jpg[/IMGO]
   
 3. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/11.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/12.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/13.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/14.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/15.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/16.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/17.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/18.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/19.jpg[/IMGO]
   
 4. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/20.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/21.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/22.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/33.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/34.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.freewebtown.com/indeclongtin/cacanh/dia/35.jpg[/IMGO]
   
 5. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment1php_1.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment2php_1.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachmentphp_1.jpg[/IMGO]
   
  Hpa_aqbird thích bài này.
 6. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [imgo]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachmentphp_3.jpg[/imgo]
  [imgo]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment7php_3.jpg[/imgo]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment6php_2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment5php_2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment4php_2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment3php_2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.fishforum.com/userpix/261_attachment2php_3.jpg[/IMGO]
   
 7. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/400/3357_2.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/400/3357_3.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/400/4522_12.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_8.jpg[/IMGO]
   
 8. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_3.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_6.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_7.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_9.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_10.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_11.jpg[/IMGO]
   
 9. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/400/3357_17.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_4.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_5.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_7.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_6.jpg[/IMGO]
   
 10. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_7.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_8.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_9.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_10.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_11.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_13.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_15.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_14.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_16.jpg[/IMGO]
   
  dhm thích bài này.
 11. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/3357_16.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_8.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_3.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_14.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_13.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4522_6.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.ratemyfishtank.com/images/thumbimg/650/4040_8.jpg[/IMGO]
   
 12. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [imgo]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000077.jpg[/imgo]
   
 13. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000094.jpg[/IMGO][IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000095.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000096.jpg[/IMGO]
   
 14. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  Hiện tại là hính cá dĩa còn rất nhìu , anh em muốn coi nữa thì nói mình mình up lên cho xem nha ^^.:x
   
 15. arowanafish

  arowanafish Well-Known Member

  Tham gia:
  11/11/07
  Bài viết:
  332
  Thích đã nhận:
  6
  Đến từ:
  9999 vạn dặm dưới đáy biển
  cá đẹp đó ... up nữa đi ... coi cho đã con mắt ...
   
 16. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  vâng để em úp cho bac xem ^^......:blushing: ......
   
 17. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000122.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000052.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000053.jpg[/IMGO][IMGO]http://www.wallpaperfishtalk.com/wallpapers/freshwater/000054.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/G...n%20&%20RS.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Jaraki.jpg[/IMGO]
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Lago%20Grande.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Lago%20Grande_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Lago%20Grande_2.jpg[/IMGO]
   
 18. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Mangal_2.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Mangal_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Mangal.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Obidos.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Alenquer_Obidos_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Braun_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Braun.jpg[/IMGO]
   
 19. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Cuminan.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20A%20Blue.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20A%20Royal%20Blue_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20A%20Royal%20Blue.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20B%20Royal%20Blue.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20C.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20K_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20K.jpg[/IMGO]
   
 20. Bii

  Bii Well-Known Member

  Tham gia:
  7/12/07
  Bài viết:
  361
  Thích đã nhận:
  15
  Đến từ:
  HCM
  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20K_1.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Lago%20K.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Red%20Ica%20Type.jpg[/IMGO]

  [IMGO]http://www.amazon-exotic-import.de/Gallerie/Diskuswildf%E4nge/Bilder/Blau_Jatapu%20Red%20Ica%20Type_1.jpg[/IMGO]
   

Chia sẻ trang này