Chích choè lửa

Thảo luận trong 'CHÍCH CHÒE LỬA' bắt đầu bởi ngadienyeudau, 20/4/12.

 1. ngadienyeudau

  ngadienyeudau Well-Known Member

  Tham gia:
  22/9/08
  Bài viết:
  93
  Thích đã nhận:
  144
  Đến từ:
  Ha Noi
  Xin kính chào toàn th[FONT=&quot]ể[/FONT] anh ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em cô, gì, chú bác trong di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đàn. Hôm nay em có vài đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ngu mu[FONT=&quot]ộ[/FONT]i xin m[FONT=&quot]ạ[/FONT]n phép đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a lên đây cho m[FONT=&quot]ọ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c và tham lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n, cái hay thì h[FONT=&quot]ọ[/FONT]c, cái d[FONT=&quot]ở[/FONT] thì ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]t l[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đào th[FONT=&quot]ả[/FONT]i, đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u gì thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u sót các cao th[FONT=&quot]ủ[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i b[FONT=&quot]ổ[/FONT] sung thêm cho ch[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] ngày càng sinh đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng.
  Em ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a có đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đi nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, sinh ra [FONT=&quot]ở[/FONT] mi[FONT=&quot]ề[/FONT]n B[FONT=&quot]ắ[/FONT]c Trung B[FONT=&quot]ộ[/FONT], s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng và làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c [FONT=&quot]ở[/FONT] vùng S[FONT=&quot]ơ[/FONT]n La tây b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng dù [FONT=&quot]ở[/FONT] đâu em s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n không th[FONT=&quot]ể[/FONT] thi[FONT=&quot]ế[/FONT]u chim. chim là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t y[FONT=&quot]ế[/FONT]u c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng trong em. Trong s[FONT=&quot]ố[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng loài chim em th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng đi b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y và thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa có loài chích choè l[FONT=&quot]ử[/FONT]a. Loài chim này ngoài t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên nó có ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t v[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, các bác nào đã vào r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng hay đi b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y thì bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t, ngoài gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng hót ra thì b[FONT=&quot]ả[/FONT]n lĩnh và máu chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]u nó cũng có s[FONT=&quot]ẵ[/FONT]n trong dòng t[FONT=&quot]ộ[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a loài này.
  Chích choè l[FONT=&quot]ử[/FONT]a phân b[FONT=&quot]ố[/FONT] h[FONT=&quot]ầ[/FONT]u h[FONT=&quot]ế[/FONT]t các t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh t[FONT=&quot]ừ[/FONT] nam ra b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c, nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng vùng l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh giá thì h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i ít h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n b[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì loài này không ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c l[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh. V[FONT=&quot]ề[/FONT] ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng và hình dáng thì hay h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT] v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n là Chim trong phía nam, chim trong nam đuôi dài và khi hót hay đánh đuôi. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng dù [FONT=&quot]ở[/FONT] b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] đâu, chim vùng mi[FONT=&quot]ề[/FONT]n nào thì nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng sâu hay có su[FONT=&quot]ố[/FONT]i ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y qua thì th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng có gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng hót và đuôi dài h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT], Nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i này có th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn và n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n, các y[FONT=&quot]ế[/FONT]u t[FONT=&quot]ố[/FONT] t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên [FONT=&quot]ở[/FONT] đó t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o cho nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú chim có vóc dáng đep, n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i sâu th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]m r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng hoang vu, âm h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a núi r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o cho chú chim có gi[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng hót vang, to, và đ[FONT=&quot]ặ[/FONT]c bi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t âm thanh lúc tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]m lúc b[FONT=&quot]ổ[/FONT]ng , khi thì lanh l[FONT=&quot]ả[/FONT]nh, khi thì róc rách ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng su[FONT=&quot]ố[/FONT]i ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y. Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t là hay...
  Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y chim mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú hay thì hãy ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u khó vào nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y, Các bác nào mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n s[FONT=&quot]ở[/FONT] h[FONT=&quot]ữ[/FONT]u nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng em nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] thì nên đi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cánh b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y chim, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] nghe và c[FONT=&quot]ả[/FONT]m nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ọ[/FONT]n l[FONT=&quot]ự[/FONT]a.
  Khi b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y chim v[FONT=&quot]ề[/FONT] đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên là thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hoá, quan tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n c[FONT=&quot]ả[/FONT] [FONT=&quot]ở[/FONT] giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này là t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p cho chim ăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o. ngày đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i cho chim ăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i, sâu hay cào cào, d[FONT=&quot]ế[/FONT]. ngày ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p theo b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i ra tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cám, c[FONT=&quot]ứ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] th[FONT=&quot]ế[/FONT] kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng t[FONT=&quot]ỷ[/FONT] l[FONT=&quot]ệ[/FONT] m[FONT=&quot]ồ[/FONT]i t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i c[FONT=&quot]ắ[/FONT]t vào tr[FONT=&quot]ộ[/FONT]n v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i cám gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m đi. ( chim th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t h[FONT=&quot]ế[/FONT]t m[FONT=&quot]ồ[/FONT]i t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i ăn tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i tìm nh[FONT=&quot]ặ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] còn sót l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khi đói ).
  M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u mà ít ai quan tâm đó là h[FONT=&quot]ọ[/FONT] không đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú chim giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này, n[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p cho chim ăn th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ăn nhân t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o là cám mà quên m[FONT=&quot]ấ[/FONT]t th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chim lúc này, đó là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t sai l[FONT=&quot]ầ[/FONT]m. B[FONT=&quot]ở[/FONT]i vì nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú chim khi b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y v[FONT=&quot]ề[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u là nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú chim có l[FONT=&quot]ử[/FONT]a, s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kho[FONT=&quot]ẻ[/FONT] t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, có nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng chú b[FONT=&quot]ẫ[/FONT]y v[FONT=&quot]ề[/FONT] hót ngay, khi nuôi d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng và t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p cho chim ăn cám các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n nên nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng nóng v[FONT=&quot]ộ[/FONT]i cho chim mau ăn cám ngay, làm ch[FONT=&quot]ậ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng mà ch[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ể[/FONT] gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] l[FONT=&quot]ử[/FONT]a cho chim. ngoài cám ra ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng xuyên b[FONT=&quot]ồ[/FONT]i d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ồ[/FONT]i t[FONT=&quot]ươ[/FONT]i cho chim [FONT=&quot]ở[/FONT] giai đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n này, tránh làm chim suy nh[FONT=&quot]ượ[/FONT]c. ( chúng ta có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đánh giá th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chim qua phân c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nó và nhìn lông lá có xù hay không, phân mà tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng là có th[FONT=&quot]ể[/FONT] em nó s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ra đi b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ứ[/FONT] lúc nào. )
  Khi chim đã vào cám làm th[FONT=&quot]ế[/FONT] nào đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chim mau hót đó cũng là v[FONT=&quot]ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ề[/FONT]. Tuy ch[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng có gì l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n lao hay to tát gì, mà ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m mà m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i chúng ta ch[FONT=&quot]ị[/FONT]u khó đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ý đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đúc rút ra kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m này. Nh[FONT=&quot]ư[/FONT] trên em đã nói môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ố[/FONT]ng t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o nên t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT], không riêng gì chúng ta mà loài chim cũng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y. mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n chim mau hót các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n hãy treo chim [FONT=&quot]ở[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ể[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c, n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i mà chúng ta x[FONT=&quot]ả[/FONT] n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ra đ[FONT=&quot]ể[/FONT] r[FONT=&quot]ử[/FONT]a ráy, sinh ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t h[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ngày, nghe ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y chim c[FONT=&quot]ả[/FONT]m th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i chúng [FONT=&quot]ở[/FONT] g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n gũi v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i môi tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng cũ ( gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng su[FONT=&quot]ố[/FONT]i ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y ) đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đó khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n cho chúng t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên và t[FONT=&quot]ự[/FONT] tin khi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng hót, và r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t chăm hót đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y, các b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ứ[/FONT] th[FONT=&quot]ử[/FONT] thì bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t. Mà không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng n[FONT=&quot]ướ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ả[/FONT]y, khi nghe nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng âm thanh sôi đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng chim có v[FONT=&quot]ẻ[/FONT] ph[FONT=&quot]ấ[/FONT]n khích và cũng r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t chăm hót đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y.
  Đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cu[FONT=&quot]ố[/FONT]i cũng mình mu[FONT=&quot]ố[/FONT]n nói hôm nay là cách đ[FONT=&quot]ể[/FONT] cho chim có b[FONT=&quot]ộ[/FONT] lông bóng m[FONT=&quot]ượ[/FONT]t. trên di[FONT=&quot]ễ[/FONT]n đàn này qu[FONT=&quot]ả[/FONT] th[FONT=&quot]ự[/FONT]c có r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u cách hay và b[FONT=&quot]ổ[/FONT] ích, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng thì r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t công phu. mình có cách này r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u qu[FONT=&quot]ả[/FONT] mà không t[FONT=&quot]ố[/FONT]n công s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c. trong ch[FONT=&quot]ế[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ăn c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chim h[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ngày b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n cho chúng ăn kho[FONT=&quot]ả[/FONT]ng 2 em Dán ( Dán hay Gián vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t sao cho đúng nh[FONT=&quot]ỉ[/FONT]?), tình hình c[FONT=&quot]ả[/FONT]i thi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n rõ r[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]y các bác [FONT=&quot]ạ[/FONT].
  Thôi v[FONT=&quot]ợ[/FONT] em gi[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đi ăn c[FONT=&quot]ơ[/FONT]m r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i, lúc nào có th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian r[FONT=&quot]ả[/FONT]nh em thêm pha tý m[FONT=&quot]ắ[/FONT]m mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a. Các bác nào có gì hay thì tham lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]n vào cho sôi n[FONT=&quot]ổ[/FONT]i các bác nhé.
  Trân tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng !:)
   
  danhninh and nguoi me chim like this.

Chia sẻ trang này