Đổi số điện thoại cố định hàng loạt trong mobile fone

Thảo luận trong 'Tin học với aqua' bắt đầu bởi Hecxogen, 9/10/08.

 1. Hecxogen

  Hecxogen Moderator

  Tham gia:
  3/9/06
  Bài viết:
  564
  Thích đã nhận:
  392
  Đến từ:
  hanoi
  Tình cơ sưu tầm được cái này để đổi hàng loạt số điện thoại trong mobile phone từ 04 sang 043 ( cả 08 sang 083 và v.v.. ). Chỉ dùng đối với ĐT có sync với MS Outlook 2003,2007 nhé
  Cách làm như sau

  - Mở Outlook, nhấn phím Alt-F11
  - Bấm chuột vào Project và bấm phím phải chuột vào "ThisOutlookSession" và chọn Viewcode
  - Copy đoạn mã dưới đây vào cửa sổ trên
  - Thay mã vùng tương ứng (ví d? "04" ->"043"...) ở dòng
  ReFileContacts "04", "043"
  ( Tương tự cho mã 08 và mã khác )

  - Click chuột vào Public Sub PhoneNumberAddressBookFindReplace()
  Ngay dòng đầu tiên
  - Nhấn phím F8
  - Nhấn phím F5
  - Xong

  Nếu báo lỗi về folder thì copy đoạn sau: folder As Outlook.MAPIFolder
  vào dòng sau và thay cho chỗ bôi đậm.
  Dim items As items, item As ContactItem, folder As folder


  Đã thử trên O2 Neo và rất OK

  Lưu ý:
  - Trước khi làm nên Sync ĐT với máy tính lại
  - Copy file Outlook.pst ra một chỗ khác để đề phòng sự cố ( lại copy lại )
  - Sau khi đổi trong Outlook xong sync lại.

  Đoạn code
  Public Sub PhoneNumberAddressBookFindReplace()
  ' PhoneNumberAddressBookFindReplace() Released under GPL, version 1.0
  ' Thay doi ma so dien thoai
  ' them so 3 vao dau
  ' vi du them dau so 3 cho cac so co dinh o Hanoi:
  ' ReFileContacts "04", "043"
  '
  '' vi du them dau so 3 cho cac so co dinh o tp HCM:
  ' ReFileContacts "08", "083"
  '
  ReFileContacts "04", "043"
  End Sub

  Public Sub ReFileContacts(findText As String, replaceText As String)
  Dim items As items, item As ContactItem, folder As folder
  Dim contactItems As Outlook.items
  Dim itemContact As Outlook.ContactItem
  Dim count As Integer

  Set folder = Session.GetDefaultFolder(olFolderContacts)
  Set items = folder.items
  count = items.count
  If count = 0 Then
  MsgBox "Khong co dia chi nao!"
  Exit Sub
  End If

  Set contactItems = items.Restrict("[MessageClass]='IPM.Contact'")

  Dim n As Integer
  n = 0
  For Each itemContact In contactItems

  If InStrB(1, itemContact.BusinessTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.BusinessTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.BusinessTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.AssistantTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.AssistantTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.AssistantTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.Business2TelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.Business2TelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.Business2TelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.BusinessFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.BusinessFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.BusinessFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.CallbackTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.CallbackTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CallbackTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.CarTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.CarTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CarTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.CompanyMainTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.CompanyMainTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.CompanyMainTelephoneNumber , findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.Home2TelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.Home2TelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.Home2TelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.HomeFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.HomeFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.HomeFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.HomeTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.HomeTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.HomeTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.MobileTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.MobileTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.MobileTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.OtherFaxNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.OtherFaxNumber = VBA.Replace(itemContact.OtherFaxNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.OtherTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.OtherTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.OtherTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.PrimaryTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.PrimaryTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.PrimaryTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If

  If InStrB(1, itemContact.RadioTelephoneNumber, findText, vbBinaryCompare) = 1 Then
  itemContact.RadioTelephoneNumber = VBA.Replace(itemContact.RadioTelephoneNumber, findText, replaceText, 1, 1, vbBinaryCompare)
  End If
  itemContact.Save
  Next

  MsgBox "Da xong!"
  End Sub
   

Chia sẻ trang này