Fansipan-Hành trình chinh phục

Thảo luận trong 'Khám phá thế giới thủy sinh' bắt đầu bởi VKN, 11/6/10.

 1. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Fansipan là tên nói lái theo ti[FONT=&quot]ế[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i H'mông b[FONT=&quot]ả[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a, tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c đây h[FONT=&quot]ọ[/FONT] g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i nó là "H[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Xi pan" có nghĩa là "hòn đá l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n chênh vênh", ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]n núi [FONT=&quot]ấ[/FONT]y thu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c dãy Hoàng Liên S[FONT=&quot]ơ[/FONT]n hùng vĩ n[FONT=&quot]ằ[/FONT]m giáp ranh gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a hai t[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh Lao Cai và Lai Châu. V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] cao 3143 m nó là n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i cao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t Vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t nam và toàn cõi Đông d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng này, cũng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đáng đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chúng ta chinh ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c.
  Nói đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n Fansipan ai ai cũng bi[FONT=&quot]ế[/FONT]t đó là đ[FONT=&quot]ỉ[/FONT]nh núi cao nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]t x[FONT=&quot]ứ[/FONT] Đông d[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng, là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t thách th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c th[FONT=&quot]ự[/FONT]c s[FONT=&quot]ự[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ham mê du l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch m[FONT=&quot]ạ[/FONT]o hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i tôi-m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t con ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i có g[FONT=&quot]ắ[/FONT]n bó 7 năm du l[FONT=&quot]ị[/FONT]ch Sapa thì nó c[FONT=&quot]ứ[/FONT] s[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đó nh[FONT=&quot]ư[/FONT] trêu ng[FONT=&quot]ươ[/FONT]i, nh[FONT=&quot]ư[/FONT] thách th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c và nh[FONT=&quot]ư[/FONT] m[FONT=&quot]ờ[/FONT]i g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i...
  Đã nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n t[FONT=&quot]ự[/FONT] nh[FONT=&quot]ủ[/FONT] và d[FONT=&quot]ự[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh chinh ph[FONT=&quot]ụ[/FONT]c "nàng" nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng do nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n mà "nàng" v[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng đó, trêu gh[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o...

  Tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u tiên c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a tháng 6, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n mà toàn th[FONT=&quot]ể[/FONT] anh ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em thành viên ABV háo h[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ch[FONT=&quot]ờ[/FONT] đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT]c chung vui l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n sinh nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]t th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 6 thì tôi l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i xách ba lô lên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng Sapa th[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng ti[FONT=&quot]ế[/FONT]n, v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đích kh[FONT=&quot]ả[/FONT]o sát m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] tour tuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n khu v[FONT=&quot]ự[/FONT]c Tây b[FONT=&quot]ắ[/FONT]c xa xôi, bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n [FONT=&quot]ơ[/FONT]i là bu[FONT=&quot]ồ[/FONT]n. Sau g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n 1 tu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n lăn l[FONT=&quot]ộ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]ợ[/FONT] n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i vùng cao thì th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ấ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ờ[/FONT] chúng tôi quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh leo Fansipan.
  Th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t vui s[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng, ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m [FONT=&quot]ướ[/FONT]c ao bao lâu nay gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] g[FONT=&quot]ầ[/FONT]n h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT] h[FONT=&quot]ế[/FONT]t, nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng cũng lo, vì theo kinh nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]m đi Fan c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i thì không ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e t[FONT=&quot]ố[/FONT]t mà ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p luy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c hàng tháng tr[FONT=&quot]ờ[/FONT]i, t[FONT=&quot]ậ[/FONT]p đi b[FONT=&quot]ộ[/FONT], ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]y...h[FONT=&quot]ơ[/FONT]n th[FONT=&quot]ế[/FONT] n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a tháng 6 là tháng m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, m[FONT=&quot]ư[/FONT]a su[FONT=&quot]ố[/FONT]t ngày...nh[FONT=&quot]ư[/FONT]ng dù th[FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT]n đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c quy[FONT=&quot]ế[/FONT]t tâm c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chúng tôi, càng m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, càng kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t thì chi[FONT=&quot]ế[/FONT]n th[FONT=&quot]ắ[/FONT]ng càng ý nghĩa.
  Ngày hôm tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi lên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng chúng tôi xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ố[/FONT] ch[FONT=&quot]ợ[/FONT] mua s[FONT=&quot]ắ[/FONT]m nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cho chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t đôi giày t[FONT=&quot]ố[/FONT]t, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo m[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o gi[FONT=&quot]ữ[/FONT] cho chân và ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ả[/FONT]o v[FONT=&quot]ệ[/FONT] khi đi r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng và khi m[FONT=&quot]ư[/FONT]a, sô cô la, k[FONT=&quot]ẹ[/FONT]o ng[FONT=&quot]ọ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ể[/FONT] b[FONT=&quot]ổ[/FONT] sung và tăng l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng gluco trong máu khi leo giúp gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m t[FONT=&quot]ứ[/FONT]c ng[FONT=&quot]ự[/FONT]c và m[FONT=&quot]ệ[/FONT]t m[FONT=&quot]ỏ[/FONT]i, găng tay len đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có th[FONT=&quot]ể[/FONT] d[FONT=&quot]ễ[/FONT] dàng c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m, túm vào cây d[FONT=&quot]ọ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng khi leo vì nghe nói đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ố[/FONT]c và hi[FONT=&quot]ể[/FONT]m tr[FONT=&quot]ở[/FONT], m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] thu[FONT=&quot]ố[/FONT]c men và đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] s[FONT=&quot]ơ[/FONT] c[FONT=&quot]ứ[/FONT]u cũng đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c mang theo. Ngoài ra m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i mang thêm 1 chi[FONT=&quot]ế[/FONT]c đèn pin lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i có th[FONT=&quot]ể[/FONT] đeo [FONT=&quot]ở[/FONT] trên đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng bác th[FONT=&quot]ợ[/FONT][FONT=&quot]ỏ[/FONT] v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y, đ[FONT=&quot]ể[/FONT] đ[FONT=&quot]ề[/FONT] phòng ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i đi r[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng bu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]i, m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ộ[/FONT] qu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n áo [FONT=&quot]ấ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT] ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] đêm. Đó là t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]c c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n mang theo ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i.
  T[FONT=&quot]ố[/FONT]i hôm chúng tôi đi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m đ[FONT=&quot]ể[/FONT] chu[FONT=&quot]ẩ[/FONT]n b[FONT=&quot]ị[/FONT] s[FONT=&quot]ứ[/FONT]c kh[FONT=&quot]ỏ[/FONT]e cho hành trình ngay mai, ngày mà tôi đã ch[FONT=&quot]ờ t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT] r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t lâu....
  Sáng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] 6, ngày 04/06/2010 tôi d[FONT=&quot]ậ[/FONT]y r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t s[FONT=&quot]ớ[/FONT]m vì không sao ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c, cái c[FONT=&quot]ả[/FONT]m giác h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n đi xa gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng nh[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ồ[/FONT]i còn nh[FONT=&quot]ỏ[/FONT] đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c b[FONT=&quot]ố[/FONT] m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] cho đi ngh[FONT=&quot]ỉ[/FONT] mát vào m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i d[FONT=&quot]ị[/FONT]p hè. Sau khi ăn m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t b[FONT=&quot]ữ[/FONT]a sáng th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t no t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khách s[FONT=&quot]ạ[/FONT]n 8h30 chúng tôi lên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng.
  Trong đoàn đi l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n này có tôi và 3 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng nghi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, trong đó 2 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i là n[FONT=&quot]ữ[/FONT] (v[FONT=&quot]ấ[/FONT]t v[FONT=&quot]ả[/FONT] đây). Khách s[FONT=&quot]ạ[/FONT]n b[FONT=&quot]ố[/FONT] trí 1 H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n viên và 3 ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i H'mông đ[FONT=&quot]ể[/FONT] làm porter khuân vác t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t cho chuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n đi nh[FONT=&quot]ư[/FONT] túi ng[FONT=&quot]ủ[/FONT], đ[FONT=&quot]ệ[/FONT]m h[FONT=&quot]ơ[/FONT]i, n[FONT=&quot]ồ[/FONT]i niêu xoong ch[FONT=&quot]ả[/FONT]o, g[FONT=&quot]ạ[/FONT]o, mỳ, th[FONT=&quot]ị[/FONT]t, rau, tr[FONT=&quot]ứ[/FONT]ng...
  Xe ô tô đ[FONT=&quot]ư[/FONT]a chúng tôi lên Tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]m tôn [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] cao 1900m và t[FONT=&quot]ừ[/FONT] đó hành trình b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u.

  [​IMG][​IMG]

  9h10 phút, chúng tôi b[FONT=&quot]ắt đầu lên đường sau khi chụp chung 1 tấm hình tại cửa rừng và a lê chúng ta lên đường thôi.[/FONT][FONT=&quot]
  Hôm nay khác với mấy hôm trước, trời không mưa nhưng sương mù thì cứ ùa vào quấn quýt lấy chân của cả đoàn, vậy là hôm nay có trèo núi thì cũng chẳng nhìn thấy cảnh đẹp gì cả rồi. Chào đón chúng tôi là một đoạn đường rừng ẩm ướt khá bằng phẳng, lối mòn dẫn chúng tôi đi xuyên qua các rừng trúc, ban đầu đường đi hơi dốc xuống nên cũng dễ dàng, chỉ có điều đường đi cũng là chỗ nước chảy, thế nên tất cả mọi người phải cẩn thật để giữ cho giầy khô càng lâu càng tốt.[/FONT][FONT=&quot][​IMG][/FONT][FONT=&quot][​IMG]
  [/FONT][​IMG][​IMG]Bản thân tôi thấy choáng ngợp trước hệ sinh thái nơi đây, một cánh rừng ẩm ướt và tràn ngập rêu, ôi, ở đâu cũng thấy rêu, rêu bám từng hòn đá, từng gốc cây...ac ac..[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
  GHT, ngoc_tanlong, echcon and 21 others like this.
 2. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Cứ men theo đường mòn chúng tôi đi xuyên qua khu rừng đó một cách nhanh chóng, khi mới đi bộ và cơ thể chưa quen nên hơi mệt nhưng chỉ sau 30 phút và bị vẻ đẹp của khu rừng cuốn hút, ai ai cũng quên hết cả mệt mỏi, đôi chân bước phăng phăng, chẳng bao lâu sau đã đi ra khỏi khu rừng đó và lại bước vào một khu rừng khác. Ở độ cao hơn nên rừng ở đây cây to hơn, và suối cũng đẹp hơn nhiều.

  [​IMG]
  [​IMG]
  http://i724.photobucket.com/albums/ww250/aquavkn/Fansipan/Picture029.jpg[/IMG


  Chúng tôi cứ bám dọc theo men bờ suối và đi tiếp, đoạn đường này thật sự rất đẹp, những cây to và rêu phủ kín gốc, những bụi hoa dại mọc ven rừng nhìn như những cánh bướm cứ chập chờn trong gió. Ở đây chúng tôi bắt gặp một gia đình người H'mông đi hái măng rừng và thăm cây Thảo quả.
  [URL="http://i724.photobucket.com/albums/ww250/aquavkn/Fansipan/Picture030.jpg"][IMG]http://i724.photobucket.com/albums/ww250/aquavkn/Fansipan/Picture030.jpg[/URL][​IMG]

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  Nói đến Thảo quả hẳn ai cũng biết đây là một loại gia vị quý cho mùi thơm vô cùng hấp dẫn, chỉ cần vài quả là chúng ta đã có một nồi nước dùng thơm phức, nhưng ít ai biết đến cây Thảo quả mặt mũi nó ra làm sao.
  Đây là một loại cây thuộc họ Gừng và còn được dùng như một loại thảo dươc. Và đây là rừng thảo quả của người H'mông trên độ cao hơn 2 ngàn mét.
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 3. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Ngồi nghỉ một lát, chúng tôi tiếp tục lên đường, anh Hướng dẫn viên vừa đi phải vừa chờ vì mọi người dừng lại chụp ảnh. Mục tiêu của chúng tôi hôm nay là đến được lán nghỉ ở độ cao 2200m nơi cả đoàn sẽ dừng chân nghỉ ăn trưa và mục tiêu cuối cùng là lán nghỉ ở độ cao 2800m, vì thế chúng tôi phải nhanh chân nếu không muốn phải đi rừng vào ban đêm. Vì thế cứ men theo con suối chúng tôi bước tiếp, thi thoảng lại dừng lại uống ngụm nước hoặc ăn chiếc kẹo tiếp sức...

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Sau 2h leo miệt mài chúng tôi tất cả đều đã thấm mệt, lúc này là 11h30, nếu ở khách sạn thì đã đến giờ ăn trưa rồi, ai cũng mệt và đói, chợt nghe tiếng chó sủa ở đâu vẳng lại, hahahaha, vậy là đã đến được lán 2200m, ở đây Ban quản lý Rừng Hoàng Liên đã thuê một gia đình người H'mông - anh Vàng A Chơ trông coi, bất kỳ đoàn leo núi nào cũng dừng lại đây nghỉ chân trước khi tiếp tục.
  Nơi chúng tôi chọn để ùa vào là bếp lửa, ở đó những người porter đi cùng đoàn đã đến trước nhóm lửa và chuẩn bị đồ ăn trưa.
  Thực đơn trưa nay là cơm lam, xôi đỗ ăn với thịt nướng, muối vừng. Ngồi quay bếp lửa vừa nướng vừa ăn thật là khoái hahaha. Cơm trưa xong còn có cả dét se hoa quả và cafe khà khà
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. Vietlam

  Vietlam Well-Known Member

  Tham gia:
  9/9/07
  Bài viết:
  748
  Thích đã nhận:
  243
  Đến từ:
  viet nam
  Mấy ông này sướng quá là sướng, ghen tức quá. Ảnh cũng rất ok !!
   
  desperator and VKN like this.
 5. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Sau khi nghỉ ăn trưa khoảng 30 phút, chúng tôi lại lên đường, mục tiêu là lán 2800m, ở đó chúng tỗi sẽ ăn tôi và nghỉ qua đêm để dành sức sáng mai chinh phục "nàng". Từ đoạn này mình xin được tiếp lời chị Yến-đồng nghiệp đi cùng chinh phục Fan- để mọi người biết thêm được những cảm xúc khác nhau của những người trong "bộ từ Fansipan" (cách gọi ưu ái mà khi trở về chúng tôi nhận được từ bạn bè)
  "Ở đây găp 2 nhóm khách cũng leo, có 1 chị Tây mà anh hướng dẫn nói là chuyên gia leo núi. Rồi nhóm khác gồm có 1 anh Nhật và 2 anh Tây k rõ QT gì.
  Cả bọn ăn xong nghỉ ngơi 1 lát rồi lại leo tiếp, theo lời hướng dẫn là đến 2800. Lại đến khu rừng khác, khu này bị cháy năm 2009 nên vẫn còn những thân cây đen trơ trụi, tạc vào trời đất, như điểm nhấn cho những lùm cây cối khác mới mọc xanh tươi. Những thân cây sừng sững là minh chứng 1 thời, hệt như những dãy cột, những tòa lâu đài đổ nát của nền văn minh La Mã cổ còn xót lại…
  Trời hôm nay không mưa nhưng mù, chỉ nhìn thấy đường đi, nếu quang mây chắc mình chẳng dám leo vì chỉ nhìn núi trập trùng thôi đã thấy mình không đủ can đảm để đi tiếp.

  Hướng dẫn nói nếu đi vào mùa xuân, sẽ thấy tràn ngập hoa đỗ quyên, màu trắng, hồng tím, tên nghe đã thấy lãng mạn, kể ra con gái mà đặt tên là Đỗ Quyên thì cũng thi vị ra phết ý chứ…Đường núi quanh co, còn gặp nhiều loại hoa dại các màu khác, rung rinh theo gió, cánh mỏng căng tròn mang trên mình những giọt sương lấp lánh hệt như những nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn, thơ ngây, đẹp một cách tròn trịa…

  Lại leo, lại trèo, thỉnh thoảng Việt cao hứng lại đọc 1 bài thơ, Quý thi hát nghe cũng động viên tinh thần. Hoa có vẻ hơi đuối sức nên mình cho Hoa 1 viên multivitamin, như thuốc tiên ý, sau khoảng 15 phút Hoa lại hát hò như ….đang ở VP…"

  Theo HDV từ sáng tới giờ chúng tôi chỉ leo đường bằng, từ 2200m lên 2800m đường sẽ khó đi hơn, sẽ có đoạn mặt của người trèo sau...úp vào...mông của người đi trước...
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Cả một đoạn đường dài cứ dựng đứng như vậy, cả đoàn lầm lũi bước, chốc chốc lại dừng lại lấy sức và tiếp tục, trời cứ mù mịt, đi cách xa 10m là không nhìn thấy nhau nữa, gió ở đâu thổi thốc vào chúng tôi rất mạnh, nhưng không sao, "bước cứ bước không hề nghĩ suy", thi thoảng lại phải động viên và cả dọa dẫm 2 người nữ leo cùng "chị mà không leo thì em bỏ chị lại ráng chịu, chị phải leo cẩn thận kẻo trật chân, không leo được nữa là em không cõng đâu, cho viên đá vào đầu và quẳng xuống núi luôn đó" hic nghe ghê không!.
  Đoạn đường này không có cây to, chỉ toàn trúc lùn, loại trúc thân nhỏ xíu chỉ cao tới ngực người, toàn thân gần như trụi lá, lá chỉ có ở trên ngọn nên còn được gọi là trúc phất trần, đường dốc và trơn, may mà có phần tay vịn bằng bê tông đúc giả cây tre để bám vào, vậy mà mấy em porter cứ gùi đồ và leo phăm phăm, phục thật.
  Gần 2 tiếng đồng hồ, leo qua không biết bao ngọn núi nữa vì trời mù có nhìn thấy đâu, 2 người đàn ông trong đoàn vẫn còn sung sức lắm, nhưng 2 quý bà kia thì đã mệt lắm rồi. Đến đây đường đi thay đổi, con đường dẫn chúng tôi vào rừng trúc lớn, đường đi lầy lội bùn đất và lá mục nhưng quang cảnh thì như trong ngọa hổ tàng long đẹp mê hồn, nhất là rêu, cứ từ gốc trúc lên giữa cây chúng mọc mê không chịu được.
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. coi77

  coi77 Còi xương thể bụ

  Tham gia:
  7/6/04
  Bài viết:
  2,949
  Thích đã nhận:
  3,789
  Đến từ:
  Thăng Long
  Đang cố gắng để đi FAN 1 chuyến đây, xem ảnh của VKN thèm quá! !
   
  VKN thích bài này.
 7. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  "Muốn đến thì phải đi, cứ đi khắc sẽ đến", 3h30 chúng tôi đến được lán 2800m, vậy là đã hoàn tất quãng đường của ngày hôm nay. Dưới đây là cảm xúc của madam Yến về cái Lán "không thể nào quên" này hehehe
  "Khoảng 3 h chiều thì lên đến 2800m, thể là khoảng 3h tính từ điểm 2200. Mình không ngờ là lại lên được đến nơi sau 1 quãng đường dài như những tháng năm chờ đợi L… Mình cố nhìn xem có chỗ nào khác hơn là cái lán tôn giữa rừng không, nhưng không, chắc đây đúng là chỗ ngủ đêm rồi. Mình lại nhớ đến những lần đi chùa Hương hay Yên Tử, cũng có những dãy nhà với những tấm phản ghép vào nhau, nhưng chưa bao giờ mình ngủ đêm ở những chỗ đó cả. Nghe cậu hướng dẫn đoàn bên nói là đêm chuột chạy cả lên người, rồi thêm có khi rắn lại vào bắt chuột… nghe mà rùng cả mình… Lại nghĩ đến cái giường trắng tinh thơm tho ở khách sạn. Lại giường……..rồi lại nghĩ đến bồn nước nóng có thể ngâm mình, nhìn lại lán lại nghĩ là mình phải trèo xuống, không lên cao quá, k xuống được…….
  Trời khá lạnh, nhất là lại ngồi yên 1 chỗ không vận động. Đoàn anh Nhật leo tiếp không nghỉ, còn chị Tây thi nghỉ ở lán trên. Có 1 anh tiến sĩ người Úc dạy MBA trường RMIT một mình đi 1 đoàn với 1 anh hướng dẫn người H’Mong.

  Xuống bếp ngồi xem các porters chể biến món ăn. Lửa bập bùng ấm…Cảm giác ngồi bên bếp lửa thật thích, nhất là trong tiết trời lạnh trong rừng, kể ra có củ khoai hay bắp ngô nướng thì có lẽ enjoy hơn nữa… Bếp là một căn lán nhỏ, vách bằng các cây tre, nứa gì đó đan vào nhau, nhìn rõ ánh sáng bên ngoài, có một khoảng riêng để dùng vòi nước bắc từ ngoài. Nước ở đây lạnh buốt. Tối các cậu porters sẽ ngủ ở đây, trong căn bếp này, mình cảm thấy hình như ấm áp hơn lán trên. Bây giờ là khoảng 4h chiều, trời chiều trong rừng, mù mịt và lạnh, có vài tia nắng mỏng manh còn xót lại, chỉ đủ để trời trông sáng hơn. Cả đoàn có thời gian nghỉ ngơi sau 6 tiếng leo miệt mài… Porters chế biến món ăn, cậu Bình còn tranh thủ vào rừng kiếm được 1 bó măng rừng, chẹp… vậy là bữa tối sẽ có măng tươi. 6h chiều, sau khi có sự đóng góp của Quý vào mấy món xào, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Có thịt lợn bản, có thịt hun khói đắc sản của người H’Mông; có thịt bò, măng, canh rau cải mèo… Đói nên ai cũng thấy ngon. Hướng dẫn và porters còn mang ra 1 chai rượu, các cậu ý uống như uống Lavie.
  Ăn xong còn có hoa quả tráng miệng, ấn tượng đối với cả đoàn và chắc về chuyến này không ngừng recommend khách chọn TOM J

  7h tối, cả đoàn chui vào túi ngủ, chẳng lẽ ngủ sớm thế nhỉ, nhưng k ngủ thì biết làm gì… Anh tiến sĩ người Úc đúng là trang bị đến tận răng, nào là quần áo ngủ ấm, tất mũ len… Đoàn mình không có, nhưng bù lại mỗi người 1 đệm và 2 túi ngủ, chắc thế này yên tâm là không bị lạnh.
  Đoàn có anh Kentaro người Nhật đã về, hóa ra không leo lên đỉnh như chương trình, vậy là lại thêm 1 chứng minh nữa về khả năng xa vời để đến đỉnh Fan…
  [FONT=&quot]Mình nhận chỗ nằm trong cùng, nhìn lên mái thấy có những khe hở, đủ để nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài, đủ để 1 con chuột có thể chui vào từ đường đó. Rùng mình lại nghĩ đến cái giường ở khách sạn… Rủ Quý đổi chỗ không được nên mình đành bê, đệm, túi ngủ vào phía trong. Cảm giác yên tâm hơn vì 2 bên đều có người. Nằm mãi không ngủ được nghe các porters H’Mông bắt chuột ở ngoài lán (đấy là nghe Quý kể lại còn lúc ý không rõ họ làm gì)… Sau một đêm lùng sục của chuột, xoay sở không tìm được tư thế để ngủ ngon thì buổi sáng cũng đến. Đánh răng rửa mặt xong, xuống bếp ăn bát mì tôm thịt, uống trà rồi chuẩn bị lên đường."
  [/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG].[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Sáng[/FONT][FONT=&quot] sớm 5h, tất cả mọi người đã thức dậy, mắt ai cũng đỏ hoe vì mất ngủ, lũ chuột khốn kiếp, chúng nó lùng sục suốt đêm, trèo qua người, cắn thủng ba lô của hướng dẫn, cắn cả vào tai tôi, may mà chưa...sứt hic. Đ[/FONT][FONT=&quot]êm qua trời rất trong, có cả sao nữa, những tưởng hôm nay cả đoàn sẽ có một ngày trong xanh quang đãng thì ôi thôi...mưa, mưa rào như trút nước ngay khi cả đoàn chuẩn bị lên đường. Ngày hôm qua khó khăn đã vậy, ngày hôm nay còn khó khăn hơn vì trời mưa to, đường đi cũng khó leo hơn...nhưng không sao, lòng đã quyết phải chinh phục bằng được, không thể bỏ cuộc. Thế là áo mưa mặc vào, bỏ lại tất cả hành lý tại lán, chỉ mang theo nước và đồ ăn nhẹ, tay nắm chặt gậy chúng tôi lên đường.
  Quả thật hôm nay đường khó khăn hơn nhiều, đường đi sục lên bùn đất, ngay ở bước thứ 2 tất cả mọi người đã ướt hết giầy, nước mưa vào làm đôi chân lạnh buốt, mất ngủ đêm qua phần nào khiến sức khỏe của cả đoàn cũng giảm sút, nhưng không sao, phải leo bằng được, tôi và Việt vừa đi vừa hát "hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo,....dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi..." và cứ thế leo lên dưới trời mưa như trút nước và đường thì trơn trượt...
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  Cũng do trời mưa mà chụp được ít ảnh quá, mỗi khi trời ngớt mưa lại tranh thủ lôi máy ra bấm vài kiểu...
  Từ 2800m lên tới đỉnh không còn rừng cây gỗ nữa, tất cả là rừng trúc lùn và trúc cao, mùa này măng mọc kín rừng, không còn hoa để ngắm, không còn rêu để săm soi, chỉ còn lại những bước chân lạnh cóng và nước mưa thì táp vào mặt từng đợt, từng đợt, trời thì mù mịt bít bùng những nước mưa và mây mù...  [/FONT]
   
  Last edited: 27/9/11
 8. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  "Nếu chỉ nói về độ cao thì rõ ràng từ 2800m đến 3150m thì chỉ còn 350m nữa là lên đến đỉnh, nhưng không, còn phải vòng vèo rất nhiều, có những lúc đi lên, có những lúc đi xuống, leo hết quả núi này đến quả núi khác, hết khu rừng này đến khu rừng khác… Có lúc, chân trùng lại không muốn bước, nhưng không đi thì không đến nên lại cố. Chân lạnh quá, ước gì có chậu nước nóng thêm tí muối để ngâm vào thì tuyệt biết bao, mơ ước ý quá nhỏ bé nếu đang ở nhà còn ở đây, trên lưng trừng Fansipan thì quả là xa xỉ.
  Trời vẫn mưa, cả đoàn vẫn vừa đi, vừa nghỉ, đến những quả núi nhỏ, dốc treo leo, họ đã làm sẵn những lan can bằng betong để có thể bám vào leo lên cho dễ. Trời mù, không nhìn thấy những ngọn núi bên cạnh, cứ bước đi cùng với những lời động viên của hướng dẫn là sắp tới, sắp tới ở đây là tính theo cách của người H’Mông: khoảng hơn 1 tiếng chẳng hạn.
  “Sắp tới chưa”? “Sắp rồi, ngay sau ngọn núi kia”
  Madam Yến cứ hỏi mãi câu đó, còn câu trả lời chỉ là "sắp tới rồi, cố lên chị".
  Khoảng hơn 2 tiếng dầm mưa, đầu tóc, giầy tất ướt sũng thì cũng lên gần đến đỉnh Fan.
  Đoạn đường cuối quả thật vô cùng vất vả khi trời mưa to, nước từ trên dốc xối xả trút xuống, bên dưới cả đoàn cứ leo lên, chân ngập dưới bùn, lá cây khô, củi vụn mục chui hết cả vào giầy nhưng kệ, sắp tới đỉnh rồi, ý nghĩ đó mạnh hơn bất kỳ sức mạnh nào khác....
  Chợt tiếng HDV reo lên, đến đỉnh rồi, hahahahaha, cuối cùng thì cũng tới, nóc nhà Đông Dương đây rồi, đôi chân như tiếp thêm sức mạnh, chúng tôi chạy, chạy thực sự lên "Phiến đá to chênh vênh", để rồi bao cảm xúc vỡ òa, cái cảm xúc đó thật khó tả, thật sung sướng, cả hội hét lên, hú lên những âm thanh quyện vào núi, ôm nhau sung sướng vì đã chinh phục được, không chỉ đỉnh Fansipan, mà còn chinh phục được chính bản thân mình. 9h15 chúng tôi đã tung lá cờ trên đỉnh Fansipan, và mặc cho trời mưa to lạnh buốt, mặc cho gió thổi gầm gào, tôi bỏ tung mũ áo mưa để cho gió, mưa táp vào mặt, vào đầu, giang rộng đôi tay để cảm nhận sự chiến thắng, ôi tuyệt vời làm sao...tôi hát to..."Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời...."

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
   
 9. hoangnam55

  hoangnam55 Well-Known Member

  Tham gia:
  18/11/07
  Bài viết:
  1,247
  Thích đã nhận:
  4,558
  Đến từ:
  Hochiminh city
  Không biết nói gì hơn 1 chuyến đi hoành tráng và đầy cảm xúc dù chỉ được" truyền hình trực tiếp" qua những bức hình,chúc mừng VKN
   
  desperator and VKN like this.
 10. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Đường về

  Fansipan đã đi và đã lên tới đỉnh, ôi sung sướng biết bao. Bây giờ mới định thần để nhìn kỹ cái đỉnh cao mà mình vừa chinh phục, đúng là "Viên đá lớn chênh vênh" chỉ vỏn vẹn vài viên đá rất to chồng lên nhau, bốn phía là mây mù không nhìn thấy gì cả, nghe nó nếu trời trong thì bốn bề là vực sâu thăm thẳm và có thể nhìn thấy thành phố Lào cai và Lai Châu dưới chân núi. Tiếc thật, tiếc thật.
  Đỉnh cao đã chinh phục được, bây giờ là đường về,Việt, chợt có ý tưởng xanh, bắt trước những người leo đỉnh Everest thu gom bình oxi hết bị bỏ lại dọc đường, chúng tôi mỗi người một tùi nilon vừa về vừa thu nhặt chai nước, vỏ kẹo, áo mưa rách bị bỏ lại dọc đường...mong góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường và làm thêm được một việc có ích.
  Đường về dễ hơn nhiều so với khi đi, nhưng bù lại quãng đường sẽ dài hơn, mục tiêu là 6h phải về được đến Trạm tôn để xe đón về Khách sạn.
  9h30 bắt đầu chặng đường về, tinh thần sảng khoái nên chân bước cũng nhanh hơn, 12h30 chúng tôi quay trở lại lán 2800m nghỉ lại và ăn trưa. Bữa trưa nay đạm bạc hơn, mỳ tôm trứng và bánh mỳ bơ là hai món chủ đạo, nhưng ngon lạ thường, tất cả lại quây quần bên bếp lửa, giầy và tất ướt được đem hong trên bếp lửa. Nghỉ ngơi chốc lát và thay đôi tất khác 1h chiều chúng tôi lại lên đường về lán 2200m.
  Trời vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt nữa, hai người phụ nữ trong đoàn đã mệt, nhưng nếu phải ngủ lại một đêm nữa trong cái lán đầy chuột thì thà bước tiếp còn hơn, cái giường thơm tho, bồn nước nóng đang chờ ở Khách sạn...
  Sau hơn 1h đi đường đến khu rừng trúc lùn bỗng dưng trời hửng sáng, các đám mây mù như tan biến trong chốc lát để lộ ra những dãy núi non hùng vĩ, những con đường hẹp ngoàn ngèo kết nối từ đình núi này qua núi nọ, nhìn mà thấy con người thật nhỏ bé, lại thấy mình vừa làm được một điều cao cả...
  [​IMG]
  Dù vậy trời vẫn mưa và khó có được bức ảnh rõ nét.
  Tôi xin mượn 2 bức ảnh của một đoàn đi Fan khác chụp đúng đoạn này để mọi người thấy rõ hơn..
  [​IMG]
  [​IMG]

  Từ khi nhìn thấy cảnh này madam Yến như gục hẳn về ý chí, như bị thiên nhiên khuất phục hoàn toàn, giờ thì chị đã hiểu những cơn gió thổi lồng lộng hôm qua khi trèo lên là ở đâu ra và nếu như hôm qua thấy được cảnh này thì dù có khuyên răn kiểu gì thì cũng không đời nào chị đi tiếp :D.
  Từ đoạn này đôi chân chị dò dẫm hơn và thận trọng hơn, điều đó có nghĩa là tốc độ cũng chậm hơn, tôi và chị bị bỏ tụt lại sau, và dĩ nhiên là lại phải dọa "nếu không đi tiếp thì đêm nay phải ngủ lại 2200m" hehehehe.
  Trời hửng nắng, mây bay như trong phim Tây du ký, tranh thủ lôi máy ảnh ra chụp thêm vài kiểu nữa...
  [​IMG][​IMG]

  Sau nhiều nỗ lực 4h chiều chúng tôi về đến lán 2200m, từ đây về Trạm Tôn chỉ còn 2h đồng hồ đường dễ đi nữa thôi. Sau khi nghỉ ngơi một lát chúng tôi lại lên đường. Khi có nắng rừng đẹp lạ thường...
  Và thành quả bảo vệ môi trường...
  [​IMG]
  [​IMG]
  Và rừng nắng...
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Suối hôm qua đến hôm nay cũng đẹp hơn...
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  6h, trời đã sẩm tối, trong rừng lại càng tối mà mãi vẫn không thấy Trạm Tôn đâu cả, madam Yến thì toi hẳn rồi, đã không đi nổi nữa, bàn chân đau buốt, đầu gối cũng đau, vậy mà mãi không thấy con suối đầu tiên hôm qua đâu, vì từ đó lên điểm xuất phát còn rất gần, càng đi, nghe rõ tiếng nước chảy mà con suối vẫn không tăm hơi đâu cả.
  Lúc này phải dùng đến biện pháp cuối cùng...Kéo, tôi dù mệt cũng phải cố vì xem ra chị Yến không còn sức lực nữa rồi, đi rừng buổi tối là một cơn ác mộng, phải nhanh lên. Tôi cầm chắc một đầu gậy, đầu kia chị Yến bám chặt và cứ thế bước...
  6h10p Trạm Tôn, Trạm tôn thật rồi hahahahahahaha, chúng tôi đã về đến nơi, xe đang nổ máy chờ sẵn, bên T.O.M travel cử hẳn phó giám đốc lên đón đoàn chúng tôi, có nước lạnh, có bánh trái, có cả bia....

  Hành trình của chúng tôi đã qua nhưng niềm vui đến bây giờ vẫn chưa dứt, thầm hẹn nàng một ngày gần đây sẽ quay lại, có lẽ là tháng 10 này lúc ấy trời sẽ quang...

  Thân!
   
 12. khuedhhh

  khuedhhh Well-Known Member

  Tham gia:
  21/5/08
  Bài viết:
  524
  Thích đã nhận:
  1,262
  Đến từ:
  Hải Phòng
  Ghét nhất cái dòng chữ trên cùng của tấm biển, như thế thì chú VKN nhà ta lấy đâu ra lũa với rêu về mà chơi thủy sinh cơ chứ :D...

  Đề nghị VKN đạo diễn cho a e HP làm một chuyến như vậy, nhưng lưu ý cần phải test sức khỏe của mấy ông bụng to trước khi đi chứ lên đến nửa đường lại lăn ra đấy thì mấy thằng xinh xắn nhỏ nhắn tầm hơn bao xi măng như a phải khênh thì...
   
  Fairytale and VKN like this.
 13. desperator

  desperator Thành viên uy tín

  Tham gia:
  25/8/06
  Bài viết:
  1,401
  Thích đã nhận:
  4,967
  Đến từ:
  Hai phong
  may mà có chuyến đi này để sút thêm phải được chục ký hơi. khiếp trông như hi..e..o. cái bụng thí gớm chửa.
  ai bẩu không cho cậu bám càng:laughing::laughing::laughing:
   
  VKN thích bài này.
 14. Blue_Dolphin

  Blue_Dolphin Khách trọ nhân gian

  Tham gia:
  10/10/05
  Bài viết:
  6,585
  Thích đã nhận:
  7,984
  Đến từ:
  An Biên Trang => Gia Định Thành
  Dù đã mòn gót những Cát cát, Tả van, Tả phìn, Lao chải...
  Nhưng vẫn mơ "bao giờ cho đến tháng 10"
  Một chuyến đi không đơn thuần là Du lịch ngắm cảnh, mà đôi khi cần phải vượt lên chính mình, một dịp để chạm tay vào lòng can đảm lâu nay ta đã lãng quên...
  Many thanks,
   
  Lê Tuấn and VKN like this.
 15. veeplus

  veeplus New Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  3
  Thích đã nhận:
  4
  Đến từ:
  Hà Nội
  Cám ơn bác VKN và madam Yến vì bài viết này. Thật tự hào vì đã được được tham gia chuyến đi này để hiểu thêm về cuộc đời, về con người, và về chính bản thân mình :)
   
  Fairytale and VKN like this.
 16. khuedhhh

  khuedhhh Well-Known Member

  Tham gia:
  21/5/08
  Bài viết:
  524
  Thích đã nhận:
  1,262
  Đến từ:
  Hải Phòng
  Đề nghị ko hô hào khẩu hiệu, cần phải nói ít làm nhiều, đủ bản lĩnh thì ra ngoài này nhé :D...

  @VKN: Thế Phan xi phăng đọ với núi Voi còn vụ đi Hoà Bình thì 2 thằng xù xằng xi để thay nhau post ảnh lên à, khẩn trương cho a e diễn đàn được xem...
   
  Blue_Dolphin thích bài này.
 17. VKN

  VKN Well-Known Member

  Tham gia:
  17/11/08
  Bài viết:
  1,048
  Thích đã nhận:
  4,469
  Đến từ:
  Thành phố Hoa Phượng Đỏ
  Hehehe, bác Khiu cứ từ từ, em vừa giục des post tiếp ảnh đi Thung Nai-HB của 2 thằng rồi. Đá ở đó nhiều vô biên hehehe.

  Nếu anh em nhất trí, VKN sẵn sàng đứng ra lo vụ Fanxipan vào tháng 10 tới.
   
 18. Fairytale

  Fairytale Banned

  Tham gia:
  7/6/10
  Bài viết:
  1,875
  Thích đã nhận:
  3,293
  Đến từ:
  Hải phòng
  Nếu có tổ chức đi thì mua Xuân đi là đẹp nhất. Mà nếu Em có đi thì Em cũng chỉ neo đến suối gần nán tôi lấy rêu và tìm tép thôi. Đỉnh mời các Bác trẻ khỏe ;)
   
  desperator thích bài này.
 19. desperator

  desperator Thành viên uy tín

  Tham gia:
  25/8/06
  Bài viết:
  1,401
  Thích đã nhận:
  4,967
  Đến từ:
  Hai phong
  đi Sapa leo Fan hay nói chung là đi Phượt các tỉnh miền núi phía Bắc vào tầm tháng 4 hoặc tháng 8-10 hàng năm là dẹp. đi đúng độ Xuân tiết trời còn rét + dễ dính mưa phùn, đường lầy lội và bẩn. đi vào tháng 4 tiết xuân tại các tỉnh miền núi vẫn còn, trăm hoa đua nở, tiết trời mát, dễ chịu và không dính mưa, sản vật để ném vào hồ thủy sinh còn vô số. tuy nhiên vẫn còn sương và mù. nếu đi để săn ảnh thì tiết thu trời trong xanh, ánh sáng tốt hơn nhiều. nói thì là vậy, nhưng cũng tùy ý thích mỗi người. mỗi độ đều có vẻ đẹp riêng của nó, mưa phùn cũng có vẻ đẹp của mưa phùn chứ chưa nói là mưa phùn ở Sapa. cái cảm giác ăn phèo nướng, ngô nướng, trứng nướng trong cái tiết trời se lạnh và ngắm sương mù trôi lãng đãng, rồi từ từ bao phủ khắp cảnh vật và cả chính ta vào lúc 6h tối thật là...
   
  3đuôi, echcon, ndl and 2 others like this.
 20. Fairytale

  Fairytale Banned

  Tham gia:
  7/6/10
  Bài viết:
  1,875
  Thích đã nhận:
  3,293
  Đến từ:
  Hải phòng
  Nếu quyết định đi khoảng tháng 10 thì có lẽ nên tập thể lực trước bằng những ngọn thấp hơn như Núi voi như Des+BanhBeo đã đi. Chứ phịch 1 phát mà đi Fan chắc là tèo tý teo ;)
   
  desperator thích bài này.

Chia sẻ trang này